Menu Close

Blog

नेपाली वर्णविन्यास | Nepali Warnabinyas Booklet

अहिले युनिकोडमा नेपाली टाइप गर्ने काम बढ्दो छ । त्यसमा कुन वर्ण पहिले र कुन वर्ण पछि कसरी टाइप गर्ने भन्नेमा धेरैलाई समस्या हुनुकाे मुख्य…